IQB Stomsystem BvB bedömt

IQB Stomsystem har bedömts enligt Byggvarubedömningens (BVD) riktlinjer och erhållit bedömningen

IQB-Stomsystem-dedomd

Rekommenderas

IQB Stomsystem levereras komplett med brandskydd från fabrik (R60 alt. R90).

Förkortad montagetid på byggplats genom att:

  • stämpning av balkar utgår och krävs endast vid unika montagelösningar
  • balkar är vridstyva
  • ingen brandskyddsmålning eller betongfyllning sker på plats

Dessutom vinner man:

  • förbättrad ergonomi för montagelagen
  • bättre totalekonomi för projektet = Lägre total byggkostnad

Lite om BvB

Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

En kraftansamling för ett hållbart byggande
Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor. Med en gemensam standard för bedömningar och ett lättanvänt systemstöd för att söka miljöbedömda varor är ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter. Vi kallar systemet Byggvarubedömningen.

Miljöbedömning
Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer. Tillsammans har vi utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvaru-bedömningen är den breda uppslutningen bakom de bedömningskriterier produkterna bedöms efter. Läs mer»

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden