Fackverksmodulerna på plats på Biomedicum

Karolinska Institutets nya forskaranläggning, Biomedicum,
fortsätter att växa fram. VSAB har nu levererat större delen av stomsystemet,
som utgörs av VSAB’s IQB Stomsystem i
bultat utförande. Stommen är i brandklass R60 och R90. På plats monteras just
nu den sista huskroppen av totalt fyra huskroppar.IQB Stomsystem på Biomedicum                                                              

Foto: T Magnusson

För en vecka sedan levererade även VSAB de tre fackverksmodulerna
samt sex bjälklagsmoduler som utgör ett ljusgårdtak mellan de fyra
huskropparna. Fackverksmodulerna är ca 25 meter långa och 3 till 4 meter breda.
Fackverk- och bjälklagsmodulerna är nu monterade på plats på Biomedicum.

Byggherre: Akademiska Hus
VSAB’s kund är Strängbetong.

Lastning av fackverksmodulFackverksmodul lyfts på plats på Biomedicum               Foto 1: J Åhman     Foto 2: H Josefson           

                                                                         

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden