Vår målsättning är att:

Vi ska hela tiden, i det jobb som utförs varje dag, ha fokus på arbetsmiljön.

Det innebär:

  •  Att vi alltid har högsta prioritet angående säkerhetsfrågor i vårt dagliga arbete.
  •  Att vi inte använder arbetsmetoder och material som medför risk för ohälsa eller personskador.
  •  Att vi alltid använder föreskriven skyddsutrustning samt följer gällande rutiner och instruktioner.
  •  Att inte bara uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss utan helst göra bättre ifrån oss än så.
  •  Att vi kontinuerligt arbetar med förebyggande samt förbättringsåtgärder inom vårtområde.

VÅRA ARBETMILJÖCERTIFIKAT - OUR WORKING ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

ISO 45001:2018- en >>

ISO 45001:2018 - sv >>

 

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden