Vår målsättning är att:

  

  • Minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det är viktigt att vi regelbundet ser över både materialhantering, transporter, tillverkning, administration och tjänsteresor.

  • Sträva efter att inte bara uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på oss utan helst göra bättre ifrån oss än så.

  • Arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.

  • Prioritera varor och tjänster som innebär mindre belastning på miljön och därigenom förebygga förorening.

  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor enligt våra krav.

  • Visa öppenhet, vara noga med att informera om vårt miljöarbete samt lyhörda för vad som sker inom miljöområdet runtom i världen.

 


  

VÅRA MILJÖCERTIFIKAT - OUR ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

ISO 14001: 2015 - en »

ISO 14001: 2015 - sv »

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden