Modulproduktion

Modulproduktion
Vår modulproduktion omfattar främst stålstrukturer och ytbehandling. Våra medarbetare vid VSAB:s anläggning i Emtunga-Vara har mer än 30 års erfarenhet från produktion av offshore-, telecom- och processmoduler med hela världen som arbetsfält.

• Offshore

Vi har ett omfattande samarbete med APPLY Emtunga AB som innefattar modulproduktion och tillhörande stålkonstruktioner för framförallt bostadsmoduler till stora globala oljebolag.

Den kompetens som vi har byggt upp inom produktionsteknik och kontroll kan i många avseenden jämföras med produktion till kärnkraftsindustrin.

Oljebolagens fokus på kvalitet, arbetsmiljö och miljö har medfört att vi ligger i framkant inom dessa områden.

• Telekommunikation

Vår modulproduktion omfattar även ett samarbete med Flexenclosure AB, gällande telekommunikationsmoduler för de globala telecombolagen.

• Process- och farmaceutiska anläggningar

Vi samarbetar med bl a Swedish Modules AB, som arbetar på den globala marknaden, med leverans av färdiga farmaceutiska anläggningar.

Se referenser»

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden